Pamięć o drugim

Nie umiera ten, kto pozostaje w pamięci żywych”
Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy naszego kolegę
Mieczysława Błaszczyk
wieloletniego studenta RUTW SAN
Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom człowieka.
Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek radosny, życzliwy i zawsze chętny do pomocy.Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego drogiego kolegi ŚP Mieczysława Błaszczyk
Uroczystości pogrzebowe Kościół p.w. św. Ojca Pio, znajdujący się na Nowym Cmentarzu 14.04.2018 godz. 10.00

Społeczność Radomszczańskiego Uniwersytetu III Wieku30708012_1585215448241687_6900806662668419072_n