“Radomszczański Uniwersytet III Wieku”

Działania fundacji “Radomszczański Uniwersytet III Wieku”

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest organizacją skierowaną głównie do osób powyżej 50 roku życia. Powstał po to, by aktywizować życie seniorów, a także wykorzystać ich potencjał.

Idea UTW

 • Uniwersytet przede wszystkim ma na celu poprawę jakości życia osób starszych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu. Realizowane jest to m.in. poprzez poszerzanie ich wiedzy z różnych dziedzin nauki, a zwłaszcza medycyny i profilaktyki zdrowia, kultury oraz sztuki, ekonomii czy nauk społecznych, a także prawnych, seminaria z literatury i filozofii, warsztaty plastyczne, grupy dyskusyjne oraz hobbystyczne. Dzięki swojej innowacyjności daje również możliwość zapoznania się z nową komunikacją społeczną.
 • Uczelnia jest dla nich miejscem spotkań towarzyskich, wspólnych zabaw czy wycieczek.
 • Organizacja propaguje wśród swoich studentów zdrowy tryb życia. Zachęca tym samym do aktywności fizycznej poprzez organizowanie różnych wydarzeń sportowych, takich jak: Olimpiada Seniora, Marsze Nordic Walking czy rajdy rowerowe.
 • UTW jest dobrym pomysłem na właściwe spożytkowanie nadmiaru czasu dla osób, które nierzadko potrzebują pretekstu do wyjścia
  z domu.
 • Jednostka, wychodząc naprzeciw słuchaczom, przystosowuje zajęcia kierując się ich zainteresowaniami, ale jednocześnie inspiruje osoby w podeszłym wieku do poszukiwania i odkrywania w sobie nowych pasji czy umiejętności.
 • Dołączyć do radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku można przez cały rok. Najczęściej są to osoby na emeryturze bądź rencie, które ukończyły 50-ty rok życia. Jednak nie jest to wymóg konieczny.Wśród studentów można spotkać m.in. emerytowanych lekarzy, nauczycieli czy wykładowców akademickich, co wynika głównie z wcześniejszej aktywności takich osób w społeczeństwie. Misją uniwersytetu jest jednak dotarcie
  i aktywizacja tych „pozornie” niezainteresowanych podobną działalnością osób.
   

  Przed przystąpieniem do zajęć, przeprowadzana jest indywidualna rozmowa,
  w której bierze się pod uwagę osobiste aspiracje i zainteresowania kandydatów.

  Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku całkowicie bezpłatnie pozwala na uczestnictwo we wszystkich organizowanych seminariach, wykładach i zajęciach.

 

 

109_0022

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest organizacją skierowaną głównie do osób powyżej 50 roku życia. Powstał po to, by aktywizować życie seniorów, a także wykorzystać ich potencjał.

Idea UTW

 • Uniwersytet przede wszystkim ma na celu poprawę jakości życia osób starszych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu. Realizowane jest to m.in. poprzez poszerzanie ich wiedzy z różnych dziedzin nauki, a zwłaszcza medycyny i profilaktyki zdrowia, kultury oraz sztuki, ekonomii czy nauk społecznych, a także prawnych, seminaria z literatury i filozofii, warsztaty plastyczne, grupy dyskusyjne oraz hobbystyczne. Dzięki swojej innowacyjności daje również możliwość zapoznania się z nową komunikacją społeczną.
 • Uczelnia jest dla nich miejscem spotkań towarzyskich, wspólnych zabaw czy wycieczek.
 • Organizacja propaguje wśród swoich studentów zdrowy tryb życia. Zachęca tym samym do aktywności fizycznej poprzez organizowanie różnych wydarzeń sportowych, takich jak: Olimpiada Seniora, Marsze Nordic Walking czy rajdy rowerowe.
 • UTW jest dobrym pomysłem na właściwe spożytkowanie nadmiaru czasu dla osób, które nierzadko potrzebują pretekstu do wyjścia
  z domu.
 • Jednostka, wychodząc naprzeciw słuchaczom, przystosowuje zajęcia kierując się ich zainteresowaniami, ale jednocześnie inspiruje osoby w podeszłym wieku do poszukiwania i odkrywania w sobie nowych pasji czy umiejętności.
 • Dołączyć do radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku można przez cały rok. Najczęściej są to osoby na emeryturze bądź rencie, które ukończyły 50-ty rok życia. Jednak nie jest to wymóg konieczny.Wśród studentów można spotkać m.in. emerytowanych lekarzy, nauczycieli czy wykładowców akademickich, co wynika głównie z wcześniejszej aktywności takich osób w społeczeństwie. Misją uniwersytetu jest jednak dotarcie
  i aktywizacja tych „pozornie” niezainteresowanych podobną działalnością osób.Przed przystąpieniem do zajęć, przeprowadzana jest indywidualna rozmowa,
  w której bierze się pod uwagę osobiste aspiracje i zainteresowania kandydatów.

  Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku całkowicie bezpłatnie pozwala na uczestnictwo we wszystkich organizowanych seminariach, wykładach i zajęciach.