PRZEGLĄD WIDOWISK JASEŁKOWYCH pod hasłem „Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, Jako Panu naszemu”,

PRZEGLĄD WIDOWISK JASEŁKOWYCH pod hasłem
„Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, Jako Panu naszemu”,

 

Organizatorzy;
Radomszczański Uniwersytet III Wieku Fundacja

Aktywne Centrum Edukacyjne Uniwersytet Otwarty dla Każdego

finał styczeń 2020

 

W przeglądzie biorą udział zespoły szkolne z Radomska i okolic prezentujące widowiska jasełkowe oraz inne formy teatralne, tematycznie
związane z Bożym Narodzeniem ze szczególnym uwzględnieniem klas integracyjnych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, amatorskich grup teatralnych działających przy ośrodkach kultury, ośrodkach Caritas i parafiach.

 

 

Cele imprezy:
- pielęgnowanie tradycji związanych z obrzędami i zwyczajami okresu Bożego Narodzenia;
- prezentacja widowisk jasełkowych i innych form teatralnych związanych z misterium Świąt
Bożego Narodzenia;
- konfrontacja dokonań artystycznych w szkołach i przedszkolach;
- zachęcanie dzieci i młodzieży oraz dorosłych do aktywnego udziału w tworzeniu
i kultywowaniu tradycji świątecznych;
- próba zachęcenia dzieci i młodzieży do osobistego, głębszego przeżywania Świąt Bożego
Narodzenia
.- tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej dzieci i młodzieży
- zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu
- ukazanie organizatorów imprezy jako rzeczników szeroko pojętej tolerancji Regulamin:

 

 

W przeglądzie uczestniczą szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i przedszkola Radomska i okolic
Zgłoszenie udziału odbywa się poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres

 

kontakt utwradomsko@interia.pl  lub fundacja.ace@gmail.com

 

tel 781180578  
w terminie do 10.12.2019 r.

 

 

Każdy zespół zostanie powiadomiony o terminie występu w ramach eliminacji konkursowych.
Zespół prezentuje jeden spektakl w czasie nie przekraczającym 45 minut.
Prezentację ocenia komisja powołana przez organizatorów, która podejmuje decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień.

 

Decyzje komisji są ostateczne

Zespoły oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria  dla przedszkola

II kategoria dla  szkół podstawowych

III kategoria dla szkół ponadpodstawowych

V kategoria – inne integracyjne grupy

więcej

kontakt fundacja.ace@gmail.com   utwradomsko@interia.pl

tel 781180578